Thomas Stapleton & Hannah Wallis
Family Tree
 
G5 Thomas Stapleton
(bef. 1770 - )
=
Hannah Wallis
( - )
 
 
G4 James Stapleton
(1789 - 1791)
Anne Stapleton
(1791 - 1791)
Mary Stapleton
(1792 - )
James Stapleton
(1795 - )
John Stapleton
(1797 - c. 1872)
= 1822
Lucy Bartaby
(c. 1799 - 1859)
William Stapleton
(1797 - )
(twin of John?)
Edward Stapleton
( - )
 
Notes & References